Opis wycieczki
Zapraszamy Cię do wyjątkowej podróży duchowej, gdzie każdy krok niesie ze sobą niepowtarzalny ładunek duchowy. Pielgrzymka to doświadczenie wiary i spotkanie z historią, której korzenie sięgają głęboko w polską tradycję.
Termin: 29.04-02.05.2024 r.

Duchowny: Ks. Tomasz Bunikowski
Opis wycieczki
Podążając szlakiem świętego, odkryjemy nie tylko starożytne ruiny i zabytki, ale także głębsze znaczenie wiary chrześcijańskiej. To wyjątkowa okazja, by zanurzyć się w historię i kulturę Grecji oraz zrozumieć dziedzictwo, które św. Paweł pozostawił na tych ziemiach. 
Termin: 21-28.09.2024 r.

Duchowny: Ks. Aleksander Drożdż
Image

KITA TRAVEL

ALEKSANDRA KITA
Gwiezdna 8/26,
59-220 Legnica

TEL. 721332998
biuro@kitatravel.pl